Działalność WiKM

 • pobór i uzdatnianie wody,
 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody;
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;
 • gospodarowanie odpadami (osadami);
 • systematyczna rozbudowa sieci wod. – kan.
 • wykonywanie przyłączy domowych do istniejącej sieci wod.-kan.
 • bieżąca eksploatacja istniejących sieci wod.- kan.;
 • instalowanie, konserwacja i wymiana wodomierzy;
 • usługi sprzętowe (WUKO, spycharko – koparka);
 • badania i analizy laboratoryjne ścieków,
 • doradztwo techniczne,
 • uzgadnianie lokalizacji nowo wybudowanych, rozbudowywanych i remontowanych obiektów budowlanych w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami wod. – kan.;
 • wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci obiektów wod-kan.,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych oraz geodezyjnych w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
Skip to content