Kontakt

Godziny Pracy Sekretariatu od poniedziałku do piątku

7:00 – 15:00

Godziny Pracy Kasy od poniedziałku do piątku

8:00 – 14:00

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

15:00 – 7:00

Sekretariat

tel: 87 64 45 211

tel: 87 643 23 71

fax: 87 643 55 87

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel: 87 64 45 211,

tel: 87 643 23 71

tel: 508 344 111

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie
ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów
woj. podlaskie
Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71     
REGON: 790058186   
e-mail: wikm@post.home.pl
Adres skrzynki ePUAP: /WiKMAugustow/SkrytkaESP
Numer konta bankowego;
Bank BPH SA O/ Augustów 48 1060 0076 000 3200 0127 9077

Skip to content