Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Augustowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Augustowie

Na początku roku 2024 zostały zakończone roboty związane z budową i przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej.

W pasie ul. Nadbrzeżnej wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 PN 10 ø 90 mm o długości  L= 260,30 m  . Sieć wodociągowa uzbrojona została łącznie w 5 zasuw odcinających oraz dwa hydranty p.poż. nadziemne DN80. W ul. Nadbrzeżnej wybudowano, także kanalizację sanitarną z rur PVC-U klasy SN8  ø 200 mm o długości L= 145,20 m. Ponadto wykonano również 2 studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm oraz 7  studzienek tworzywowych o średnicy 600 mm.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREM Sp. z o.o.  z Augustowa.

Skip to content