budynek administracyjny

Cennik usług wodociągowych

Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2022 z dn. 31 marca 2022r.

w sprawie: wprowadzenia cennika usług świadczonych przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie

l.p.Nazwa usługiJednostkaCena netto (pln)
1.Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta
1.1.wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 15 mm usługa630,80
1.2.wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 20 mmusługa640,04
1.3.wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 25 mmusługa972,68
1.4.wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 32 mmusługa991,16
1.5.wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 40 mmusługa1 128,60
1.6.wodomierz przemysłowy z nakładką radiową Ø 50 mmusługa2 037,59
1.7.wodomierz przemysłowy z nakładką radiową Ø 65 mmusługa2 222,39
1.8.wodomierz przemysłowy z nakładką radiową Ø 80 mmusługa2 516,91
1.9.wodomierz sprzężony elektromagnetyczny Ø 50/20 mmusługa4 472,33
1.10wodomierz sprzężony elektromagnetyczny Ø 80/20 mmusługa4 786,49
1.11.wodomierz jednostrumieniowy fi 15 mmusługa209,22
1.12wodomierz jednostrumieniowy z nakładką radiową fi 15 mmusługa307,40
1.13.wodomierz jednostrumieniowy fi 20 mmusługa220,77
1.14.wodomierz jednostrumieniowy z nakładką radiową fi 20 mmusługa318,95
1.15.wodomierz fi 15 mmusługa592,68
1.16.wodomierz fi 20 mmusługa642,35
1.17.wodomierz fi 25 mmusługa972,68
2.Plombowanie i rejestracja wodomierza – podlicznikausługa68,00
3.Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody na przyłączuusługa77,00
4.Zamknięcie przyłącza wodociągowego wraz z demontażem wodomierza z powodu zaległości w płatnościachusługa230,00
5.Otwarcie przyłącza wodociągowego wraz z montażem wodomierza po uregulowaniu zaległości w płatnościachusługa230,00
6.Przyjęcie ścieków komunalnych z wozów asenizacyjnych1m38,00
7.Przyjęcie ścieków przemysłowych z wozów asenizacyjnych1m3200,00

Informacja o zasadach naliczania cen:

1. Określone w cenniku cenypodwyższa się o:

30% – za usługi świadczone poza godzinami pracy w dni robocze

50% – za usługi świadczone w wolne soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (22:00 – 6:00);

2. Określone w cenniku ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

3. Niniejszy cennik obowiązuje od 01 kwietnia 2022.

4. Podstawa prawna: Uchwała nr 2/2022 Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.

Skip to content