Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji sanitarnej miasta Augustowa jest głównie siecią rozdzielczą i częściowo ogólnospławną z centrum miasta, niezależną od kanalizacji deszczowej. Są to głównie ścieki gospodarczo bytowe z niewielka ilością – do 20% ścieków przemysłowych. Ścieki z obszarów nie skanalizowanych dowożone są do zlewni ścieków na terenie Oczyszczalni, gdzie są oczyszczane.

Ścieki z terenu miasta spływają za pośrednictwem kanałów grawitacyjnych i tłocznych (na terenie miasta są 33 przepompownie) do kolektorów głównych: Kolektora A w dzielnicy Lipowiec, ul. Elektrycznej, Armii Krajowej, Przemysłowej, Dzielnicy Baraki, Arnikowej, Słowackiego ø 600 – ø 800 – ø 1200 mm,

Kolektora B w ul. Arnikowej, Słowackiego ø 600 mm,

Kolektora C oś. Południe, Śródmieście, Woj. Polskiego  ø 600 – ø 800 mm,

Kolektora D w ul. Nadrzecznej, Mostowej, Sienkiewicza, Hożej, Młyńskiej, Brzostowskiego ø 500 – ø 600 do Oczyszczalni ścieków.

Stopień skanalizowania miasta wynosi ok. 91% to jest 92km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta oraz 6 km sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach o średnicy od ø63 – ø1200 mm.

Skip to content