Zgłoszenie Naruszenia

Stwierdzenie Naruszenia Ochrony Danych Osobowych

Biorąc pod uwagę fakt, iż prawo do ochrony danych osobowych jest
podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że w przypadku
stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych link

2. Przekazać go w formie elektronicznej na adres: wikm@post.home.pl

3. Skontaktować się telefonicznie z

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie

tel. 87 64 45 211, 87 643 23 71, fax. 87/643 55 87

Lub

4. Skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
za pomocą poczty elektronicznej

pod adresem: mediasystem@post.pl

Skip to content